Privacy- en Cookiebeleid

Wij van LOF der Zotheid vinden jouw privacy erg belangrijk en gaan zorgvuldig om met alle gegevens die wij van jou hebben.
In deze privacy verklaring leggen wij je uit welke gegevens wij via onze website verzamelen, hoe lang wij ze bewaren en hoe wij met cookies op onze site omgaan.

Margreet de Graaf is binnen haar bedrijf verantwoordelijk voor de gegevensbescherming (Functionaris Gegevensbescherming)
Zij is te bereiken via info@lofderzotheidjoure.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken via de website
Wij slaan persoonsgegevens op en verwerken deze wanneer je gebruik maakt van het contactformulier dat je op de website vindt of wanneer je iets besteld in onze webshop.
Het gaat hierbij om:
-Je naam
-Je mailadres
-Je adresgegevens
-Je telefoonnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens dienij verwerken
Onze website heeft niet de intentie bijzonder of gevoelige gegevens te verzamelen (denk hierbij aan persoonsnummer, bankrekening nummer etc.).
Onze website heeft evenmin de intentie (bijzonder of gevoelige) gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Wij kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is.
Ouders raden wij dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Wij verwerken via de website jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Om jou te kunnen bellen of e-mailen bij vragen of wanneer je een afspraak met mij wil maken.
 • Om je bestelling correct af te kunnen handelen

 

Geautomatiseerde besluitvorming
Wij nemen nooit op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.
Wij gebruiken dergelijke comptuterprogramma’s of systemen niet.

Hoe lang bewaren wij persoonsgegevens die wij via onze website hebben verkregen?
Wij bewaren gegevens verkregen via de website niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor ik de gegevens verzamelt zijn.
Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 • Email correspondentie bewaar ik tot maximaal een jaar na beëindiging van de mailcorrespondentie.
 • Administratie rondom bestellingen gedaan via de website bewaar ik in verband met de de fiscale bewaarplicht buiten onze website voor een periode van 7 jaar
 • We bewaren bestellingen die niet zijn afgerond of in de wacht staan 7 dagen.
 • We bewaren bestellingen gedaan via onze website 12 maanden op onze server.
 • Jouw accoutgegevens bewaren wij totdat je aangeeft deze te willen verwijderen. Dit kun je zelf ook doen via de website.
 • Je mag ons ook altijd verzoeken eerder jouw gegevens te verwijderen. Wij zijn verplicht dit op jouw verzoek te doen.
 • Google analytics gegevens bewaar ik 26 maanden voordat deze automatisch worden verwijderd (aan het einde van de bewaarperiode worden gegevens maandelijks automatisch verwijderd).

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij verstrekken geen gegevens aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gebruik van foto’s van personen op onze website
Wij gebruiken foto’s op onze website waarop personen herkenbaar in beeld zijn. Het betreft hier foto’s gemaakt door onze eigen fotograaf of collectiefoto’s die wij met toestemming van de leveranciers gebruiken.
Waar mogelijk is contact gezocht met deze personen om hen om toestemming voor het gebruik van deze foto’s te vragen.
Sta jij (of een familielid of kind) op een van deze foto en bent u van mening dat je die toestemming niet gegeven hebt of wil je deze toestemming intrekken, neem dan contact op met info@lofderzotheidjoure.nl  zodat ik de foto zo snel mogelijk kan verwijderen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Wij gebruiken op onze website alleen technische en functionele cookies
Dit zijn cookies die door de site zelf worden gezet en alleen door de site zelf kunnen worden gelezen. Vaak worden deze cookies gebruikt voor functionaliteit van de site. Denk bijvoorbeeld aan het contactformulier.

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en zijn nodig voor jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij de website hiermee optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Links op onze website en gebruik van Social Media
Op onze website kun je een aantal linkjes naar andere websites vinden. Deze linkjes verwijzen naar een externe pagina waarop de privacy verklaring van die betreffende website van toepassing is.
Onze website heeft ook een koppeling met onze facebookpagina en Instagram pagina.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door ons en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Wij willen je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens, wanneer je vindt dat wij niet correct met jouw gegevens omgaan of de wet niet goed hanteren. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Wij nemen de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via info@lofderzotheidjoure.nl
Wij hebben de volgende maatregelen genomen om jouw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen jouw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kun je zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalk.

 

Verwerkingsovereenkomst
De AVG stelt dat iedereen die persoonsgegevens verwerkt vanaf 25 mei 2018 met zijn of haar hostingprovider een ‘verwerkersovereenkomst’ moet aangaan.
Ik heb dit gedaan via teKiek! webdesign die de hosting van mijn website en mail verzorgt.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]

Disclaimer en verantwoordelijkheid

Aan de inhoud van deze site kunnen geen rechten worden ontleend.
LOF der Zotheid Joure spant zich in voor een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de gegevens in deze website. Mochten er desondanks onjuistheden in de gegevens voorkomen of mocht de informatie niet meer aktueel zijn, dan aanvaardt noch LOF der Zotheid Joure, noch de maker van de website enige aansprakelijkheid voor de eventuele gevolgen en / of schade hierdoor.

© Niets van deze uitgave mag verveelvoudigd worden zonder schriftelijke toestemming

Previous Next
Close
Test Caption
Test Description goes like this